2021-07-20 | Aktualności

Doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Bieżące informacje o użytkowaniu Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Przypominamy o zdalnym szkoleniu w OIRP w Katowicach, które odbędzie się 27 lipca 2021 r. od godz. 16:30 nt "Systemu doręczeń w postępowaniu cywilnym wprowadzonym ustawą z dnia 28 maja 2021r." Wykładowcą będzie SSO Pan Grzegorz Karaś.

Radców prawnych pełnomocników procesowych w postępowaniu cywilnym dotykają skutki wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.) i wprowadzonego do tej ustawy m.in. przepisu art. 15zzs9, normującego doręczenia przez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych (PI). Uczestniczymy w procedurze cywilnej, która z powodu niedostosowania systemu PI ale również organizacji sądów do realizacji nowych zadań, ujawnia na bieżąco liczne problemy, wady i błędy systemu doręczeń przez PI. Wśród przykładów wynikających z własnych doświadczeń, są "kulawe doręczenia" polegające na udostępnieniu w PI pisma przewodniego, bez załącznika, maile z informacją o zmianach w sprawie wysyłanych z wielodniowym opóźnieniem, względem wgrania pliku do portalu, zarządzenia niektórych prezesów sądów w sprawie tymczasowego odstąpienia od realizacji elektronicznych doręczeń pism sądowych pełnomocnikom za pośrednictwem PI, a co za tym idzie wątpliwości o skuteczność tych zarządzeń w aspekcie art. 15zzs9 ust. 5 ustawy covidowej, zdublowane wysyłanie pism za pośrednictwem operatora pocztowego, odrębne regulaminy PI z obszarów poszczególnych apelacji.

Praktyka korzystania z PI w zakresie doręczeń i wywołane nią wątpliwości i wyzwania spowodowała utworzenie zespołu roboczego przy KRRP, którego zadaniem jest zbieranie informacji o problemach w działaniu PI, zgłaszanych przez radców prawnych. Wszystkie uwagi, kłopoty, wątpliwości związane z działaniem PI można zgłaszać na adres portal@kirp.pl. Zgłoszenia będą analizowane i sukcesywnie przekazywane administratorom portalu oraz Ministerstwu Sprawiedliwości. Informacje na ten temat można przeczytać na:

https://kirp.pl/krrp-zbiera-zgloszenia-na-temat-dzialania-portalu-informacyjnego-sadow-powszechnych/

 

r. pr. Katarzyna Palka-Bartoszek

Wicedziekan Rady OIRP w Katowicach

r. pr. Kamil Lubelski

Komisja do sprawy nowych technologii Rady OIRP w Katowicach

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE