2021-03-30 | Aktualności; Mediacja

OGŁOSZENIE PRZEZYDIUM RADY OKREGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA OŚRODKA MEDIACJI OKREGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH

OGŁOSZENIE PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH

O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA OŚRODKA MEDIACJI

OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH

 

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach ogłasza Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Zasady ogłaszania i przeprowadzania konkursu określone zostały uchwałą Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach nr 35/XI/2021 z dnia 8 marca 2021r. w sprawie ustalenia zasad ogłaszania i przeprowadzania postępowania konkursowego na Kierownika Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. ( załącznik nr 1 ) zmienione uchwałą Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach nr 38/XI/2021 z dnia 29 marca 2021r. ( załącznik  nr 2 )

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przekazać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Mediacji OIRP w Katowicach) na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach,
ul. Kościuszki 223c, 40-600 Katowice” lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres biuro@oirp.katowice.pl, w terminie do 16 kwietnia 2021r.

Zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną winny być podpisane za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, spakowane przy użyciu formatu 7-ZIP lub innego równoważnego oraz zabezpieczone hasłem, które winno być przekazane w odrębnej korespondencji sms-em na numer telefonu 502507017.

Dokumenty, które wpłyną do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach po tym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach).

ZAŁĄCZNIKI:

zalacznik-nr-1.pdf (rozmiar: 179.3 KB) pobierz
zalacznik-nr-2.pdf (rozmiar: 174.73 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE