2020-01-22 | Aktualności

Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z dnia 20 stycznia 2020r.

STANOWISKO

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie zagrożenia niezawisłości sędziów i odrębności władzy sądowniczej
oraz praw i wolności obywateli.

 

 

Podstawą porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętego w ogólnonarodowym referendum, jest ustanowienie sądów władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i wolni, podlegają tylko Konstytucji i ustawom w zgodzie z Konstytucją ustanowionym oraz przyjętym przez Polskę normom prawa Unii Europejskiej.

 

Jako członkowie samorządu radcowskiego zobowiązani do ochrony i umacniania porządku prawnego, wykonujący zawód którego istotą jest obrona interesów, praw i wolności człowieka, mający niezbywalne prawo żądać i oczekiwać, że wniesione przez nas sprawy zostaną rozpatrzone przez sąd wolny od ingerencji władzy wykonawczej, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec rozwiązań zawartych w projekcie ustawy z 12 grudnia 2019r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69/IX kadencja Sejmu).

 

Żaden akt prawny pojawiający się w przestrzeni cywilizacji europejskiej XXI wieku nie może żądać od sędziów, pod rygorem postępowania dyscyplinarnego, by zaprzestali, nakazanego im nie tylko przepisami prawa, ale także orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawowania kontroli legalności powołania i działania organów Państwa rozstrzygających o sprawach obywateli.

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach wyraża podziękowanie i solidaryzuje się ze wszystkimi sędziami, którzy wierni ślubowaniu podejmują działania zmierzające do ochrony praworządności i niezawisłości sędziowskiej.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE