2018-11-07 | Aktualności

"Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018"

"Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018"

 

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła kolejną edycję konkursu  „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018".

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018" może otrzymać radca prawny (aplikant radcowski), który w roku 2018 wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami.

Zasady konkursu określa Regulamin konkursu KRRP stanowiący załącznik do uchwały Nr 366/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 18 października 2018r. w sprawie konkursu Krajowej rady Radców Prawnych „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018”.

Prawo zgłoszenia kandydatów do konkursu przysługuje radcom prawnym, aplikantom radcowskim, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, oraz organom wymiaru sprawiedliwości, środowiskom prawniczym, beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kandydatury w Konkursie można zgłosić Dziekanowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach na piśmie wraz z uzasadnieniem. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń w terminie do dnia 11 stycznia 2019r. na adres biura Rady OIRP w Katowicach, 40 - 600 Katowice, ul. Kościuszki 223C. (decydować będzie data wpływu).

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o tym, że:

- posiada pełnię praw publicznych,

- nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego,

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

- nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne lub karno-skarbowe.

Rada OIRP w Katowicach dokona oceny zgłoszonych kandydatów i wybierze jednego laureata konkursu. Zgłoszenie laureata Konkursu wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane do KRRP w terminie do 11 lutego 2019r.

 

Sekretarz Rady

r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek

pismo-prezesa-krrp.pdf (rozmiar: 338.14 KB) pobierz
regulamin-konkursu.pdf (rozmiar: 110.12 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE