2022-04-29 | Aktualności

PEŁNOMOCNIK SZCZEGÓLNY

KOMUNIKAT

 

W praktyce Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych coraz częściej odnotowywane są przypadki wystąpień organów celno – skarbowych
o wyznaczenie – w trybie art. 138 n Ordynacji podatkowej – radców prawnych do pełnienia funkcji pełnomocnika szczególnego dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadających własnego reprezentanta, wobec których prowadzone jest (lub ma być) postępowanie podatkowe.

 

Chętnych do wykonywania powyższych zadań prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Biura Izby

(e- mail: p.brzeska@oirp.katowice.pl)

 

Należy nadmienić, że z tytułem pełnienia funkcji pełnomocnika szczególnego – radcy prawnemu przysługuje wynagrodzenie ustalane przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o kosztach pomocy prawnej udzielanej przez doradcę podatkowego z urzędu (art. 41 b ustawy z dnia
5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielanej przez doradcę podatkowego z urzędu).

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE