2017-12-28 | Aktualności

X edycja Konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego"

Konkurs "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017"

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła X edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017” może uzyskać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2017 roku wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami w szczególności poprzez: świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej. Każda Rada OIRP może zgłosić jednego laureata Konkursu z danej Izby. Może być przyznana również specjalna nagroda dla OIRP, która wyróżnia się w działalności pro bono. Zasady konkursu określa Regulamin konkursu KRRP. Prawo zgłoszenia kandydatów do konkursu przysługuje radcom prawnym, aplikantom radcowskim, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, środowiskom prawniczym i beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej. Uprzejmie proszę o zgłaszanie kandydatów do Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 roku do Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Rada OIRP w Katowicach dokona oceny zgłoszonych kandydatów i wybierze jednego laureata konkursu. Informacje o wyborze wraz z charakterystyką laureata konkursu Rada prześle do Prezesa KRRP w terminie do 16 lutego 2018 roku. Zachęcam Koleżanki i Kolegów do aktywności i zdecydowania w zgłaszaniu kandydatów. Wielu spośród Koleżanek i Kolegów radców prawnych jest zaangażowanych w działalność pro bono, której uhonorowaniem może był honorowy tytuł „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017”.

                                                                                                                                     Dziekan Rady OIRP w Katowicach

                                                                                                                                              r.pr. Ryszard Ostrowski

ZAŁĄCZNIKI:

regulamin-2018.pdf (rozmiar: 1380.96 KB) pobierz
formularz-zgloszeniowy.doc (rozmiar: 46 KB) pobierz

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE