2022-02-06 | KATOWICE

WEBINARIA- HARMONOGRAM - MARZEC - KWIECIEŃ 2022 - godz. 16:30 (8 pkt.)

DANE TELEADRESOWE SZKOLENIA:

KATOWICE, szkolenia@oirp.katowice.pl

32 354 00 42 wew.106

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje szkolenia w formie webinarium:

Planowane terminy i tematyka szkoleń w formie webinarium:

08.03.2022  „Umowa deweloperska, oraz czynności z udziałem notariusza” (8pkt)

wykładowca – Notariusz Damian Korbecki

22.03.2022 „Stres i wypalenie zawodowe” (8pkt)

wykładowca - dr Adam Tworuszka

26.04.2022 „Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce radcy prawnego” (8pkt)

wykładowca - r.pr. Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

Początek każdego szkolenia o godz. 16:30 (8 pkt)

Zmuszeni jesteśmy zastrzec, że w razie zaistnienia problemów natury technicznej – wskazane wyżej terminy szkoleń mogą ulec przesunięciu.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Izby.

W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki - udział w webinariach dostępny będzie jedynie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich (z wyłączeniem innych zawodów prawniczych).

Jednocześnie informujemy, iż zaproszenia do udziału w szkoleniu wraz z indywidualnym linkiem będą rozsyłane bez potrzeby uprzedniego zgłoszenia na ok. 24 godz. przed mającym się odbyć szkoleniem na adresy mailowe podane Radzie OIRP w Katowicach w kartach ewidencyjnych.

W przypadku zmiany adresu e-mail prosimy o dokonanie aktualizacji na karcie ewidencyjnej dostępnej na naszej stronie.

https://oirp.katowice.pl/radcy/przydatne-informacje.html

Link wy­sy­ła­ny jest z ad­re­su ma­ilo­we­go WEEZYCAST a nie OIRP, dla­te­go je­że­li nie wi­dzą Pań­stwo te­go w swo­jej po­cz­cie to pro­si­my do­kład­nie spraw­dzić wszyst­kie fol­de­ry w swo­jej skrzyn­ce a przede wszyst­kim SPAM i KOSZ.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE