OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2017

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU SKŁADANIA PÓŁROCZNYCH ZBIORCZYCH ZESTAWIEŃ UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

2017-08-08

Koleżanki, Koledzy,

Radcowie Prawni udzielający pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Uprzejmie przypominam, że na mocy uchwały KRRP nr 278/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, radca prawny zobowiązany jest doręczyć Dziekanowi OIRP raz na pół roku, półroczne zbiorcze zestawienie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Wzór półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi załącznik nr 2 do w/w Regulaminu.

 

Proszę, Koleżanki i Kolegów, którzy nie złożyli zestawień z udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej za pierwsze pół roku jej świadczenia o ich sporządzenie i niezwłoczne przedłożenie

wypełnionych i podpisanych na adres:

Biuro Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych: 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 223c,

e mail: npp@oirp.katowice.pl

zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jednak nie później niż w terminie do dnia
16 sierpnia 2017 roku.

 

 

 

Dziekan Rady

Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Katowicach

r.pr. Ryszard Ostrowski