OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

Informacje stałe

W tym miejscu znajdziecie Państwo niezbędne informacje dla radców prawnych tzw. niezbędnik.

Przetwarzania i ochrony danych osobowych w kancelarii radcy prawnego

2017-10-23

Przetwarzania i ochrony danych osobowych w kancelarii radcy prawnego

Informacja o zbiorze wzorów dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w kancelarii radcy prawnego

Krajowa Rada Radców Prawnych w związku z realizacją planu pracy Ośrodka Badań Studiów i Legislacji mającego na celu pomoc członkom naszego samorządu zawodowego przy wprowadzaniu polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w kancelariach przygotowała zbiór wzorów dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w kancelarii radcy prawnego wraz z wytycznymi i objaśnieniami.

Krajowa Rada Radców Prawnych w związku z realizacją planu pracy Ośrodka Badań Studiów i Legislacji mającego na celu pomoc członkom naszego samorządu zawodowego przy wprowadzaniu polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w kancelariach przygotowała zbiór wzorów dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w kancelarii radcy prawnego wraz z wytycznymi i objaśnieniami.

Zobacz komunika Dziekana Rady OIRP w Katowicach

INFORMACJA OBSiL

2017-03-15

Informacja OBSiL o obowiązkach radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016r. ( Dz. U. z 2016r. poz. 1265 )

ZOBACZ TREŚĆ
poprzednia 12