OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

Bieżące komunikaty

Informacja o zbiorze wzorów dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w kancelarii radcy prawnego

2017-09-08

Krajowa Rada Radców Prawnych w związku z realizacją planu pracy Ośrodka Badań Studiów i Legislacji mającego na celu pomoc członkom naszego samorządu zawodowego przy wprowadzaniu polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w kancelariach przygotowała zbiór wzorów dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w kancelarii radcy prawnego wraz z wytycznymi i objaśnieniami.

zobacz informację Dziekana Rady OIRP w Katowicach

Szkolenie z zakresu mediacji

2017-09-08

 

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Techniki negocjacji w pracy radcy prawnego”, które odbędzie się 19 września 2017 r. w siedzibie KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 41 lok. 2 w godz. 11:00 - 16:00

 

Metodologia pracy warsztatowej oparta o cykl Kolba oraz praktyczne case study (kazusy).

 

Zagadnienia:

  • negocjacje dystrybutywne a integratywne: dwa style negocjacyjne – wady i zalety;
  • techniki perswazji w negocjacjach (siła słów, dla czynów);
  • argumentacja, siła racji a budowanie porozumienia.

Prowadzący: dr Tomasz Antoszek - doktor nauk prawnych, magister prawa oraz magister psychologii, mediator cywilny i gospodarczy, adiunkt na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, trener biznesu w zakresie rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji i prawa prywatnego. Prezes Instytutu Rozwoju Prawa, członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, współtwórca profilu społecznego #KochamySpory.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny oraz zapewnia uzyskanie 10 punktów szkoleniowych.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: centrum.mediacji@kirp.pl

Uchwała Rady OIRP w Katowicach w sprawie zagrożenia swobód obywatelskich, zasady trójpodziału władzy i niezawisłości sędziowskiej

2017-08-02

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2017 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych podjęła uchwałę w sprawie zagrożenia swobód obywatelskich, zasady trójpodziału władzy i niezawisłości sędziowskiej. Uchwała stanowi zarówno podziękowanie dla członków samorządu jak i wsparcie w dalszym staniu na straży ustroju demokratycznego i zasady trójpodziału władzy. Zamieszczamy pełną treść tej uchwały.

Międzynarodowa konferencja "Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą"

2017-04-21

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, 

w imieniu organizatorów polecamy Państwa uwadzę międzynarodową konferencję naukową "Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą", która w najbliższy piątek odbędzie się w Nowym Tomyślu. Szacowne grono prelegentów oraz patronat Okręgowych Izb Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Poznaniu zapewniają wysoki poziom merytoryczny oraz ciekawą tematykę. W załączeniu szczegółowy harmonogram konferencji.

Aktualne problemy arbitrażu i mediacji - Program 2017

KONKURS WIEDZY O PRAWIE

2017-04-25

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach z ogromną przyjemnością informuje, że po raz drugi bierze udział w organizacji Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowanej przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2016/2017.

Rolą OIRP Katowice wzorem roku ubiegłego jest przygotowanie i przeprowadzenia etapu II - okręgowego. W tym celu został powołany Komitet Organizacyjny w składzie Dziekan Ryszard Ostrowski jako przewodniczący, Anna Richter - członek - przedstawiciel środowiska pedagogicznego oraz Grzegorz Chycki - członek Rady i koordynator olimpiady jako sekretarz. Samo wydarzenie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku dokładnie o godz. 10:00 w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uczestnikami są laureaci konkursów szkolnych. W naszym województwie mamy 44 uczestników. Szkół zgłosiło się 22. Warto też dodać, że w całej Polsce etap szkolny przeprowadzono w 14 województwach (bez małopolskiego i warmińsko – mazurskiego). Wzięło w nim udział 235 szkół (162 gimnazja i 73 szkoły podstawowe). Uczestnikami Akademii było 1313 uczniów gimnazjów i 569 uczniów szkół podstawowych (zatem razem 1882 uczniów). Do etapu okręgowego przeszło 419 uczniów gimnazjów oraz 179 uczniów szkół podstawowych. W załączeniu, korzystając z tego kanału komunikacji, prezentujemy ogłoszenie o olimpiadzie, zasady etapu okręgowego oraz listę uczestników.

Konkurs Wiedzy o Prawie - ogłoszenie Konkurs Wiedzy o Prawie - Regulamin cz. I Konkurs Wiedzy o Prawie - Regulamin cz. II Konkurs Wiedzy o Prawie - Regulamin cz. III Konkurs Wiedzy o Prawie - lista uczestników - Gimnazja Konkurs Wiedzy o Prawie - lista uczestników - Szkoły podstawowe
poprzednia 123