OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

Bieżące komunikaty

Międzynarodowa konferencja "Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą"

2017-04-21

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, 

w imieniu organizatorów polecamy Państwa uwadzę międzynarodową konferencję naukową "Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą", która w najbliższy piątek odbędzie się w Nowym Tomyślu. Szacowne grono prelegentów oraz patronat Okręgowych Izb Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Poznaniu zapewniają wysoki poziom merytoryczny oraz ciekawą tematykę. W załączeniu szczegółowy harmonogram konferencji.

Aktualne problemy arbitrażu i mediacji - Program 2017

KONKURS WIEDZY O PRAWIE

2017-04-25

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach z ogromną przyjemnością informuje, że po raz drugi bierze udział w organizacji Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowanej przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2016/2017.

Rolą OIRP Katowice wzorem roku ubiegłego jest przygotowanie i przeprowadzenia etapu II - okręgowego. W tym celu został powołany Komitet Organizacyjny w składzie Dziekan Ryszard Ostrowski jako przewodniczący, Anna Richter - członek - przedstawiciel środowiska pedagogicznego oraz Grzegorz Chycki - członek Rady i koordynator olimpiady jako sekretarz. Samo wydarzenie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku dokładnie o godz. 10:00 w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uczestnikami są laureaci konkursów szkolnych. W naszym województwie mamy 44 uczestników. Szkół zgłosiło się 22. Warto też dodać, że w całej Polsce etap szkolny przeprowadzono w 14 województwach (bez małopolskiego i warmińsko – mazurskiego). Wzięło w nim udział 235 szkół (162 gimnazja i 73 szkoły podstawowe). Uczestnikami Akademii było 1313 uczniów gimnazjów i 569 uczniów szkół podstawowych (zatem razem 1882 uczniów). Do etapu okręgowego przeszło 419 uczniów gimnazjów oraz 179 uczniów szkół podstawowych. W załączeniu, korzystając z tego kanału komunikacji, prezentujemy ogłoszenie o olimpiadzie, zasady etapu okręgowego oraz listę uczestników.

Konkurs Wiedzy o Prawie - ogłoszenie Konkurs Wiedzy o Prawie - Regulamin cz. I Konkurs Wiedzy o Prawie - Regulamin cz. II Konkurs Wiedzy o Prawie - Regulamin cz. III Konkurs Wiedzy o Prawie - lista uczestników - Gimnazja Konkurs Wiedzy o Prawie - lista uczestników - Szkoły podstawowe

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA

2016-12-09

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach wzorem lat ubiegłych organizuje na swoim terenie obchody Europejskiego Dnia Prawnika, jakie odbędą się w dniu 9 grudnia 2016r.

W tym roku Europejski Dzień Prawnika odbędzie się pod hasłem: ”Dostęp do wymiaru sprawiedliwości”.

Obchody mają na celu przeprowadzenie pokazowych lekcji w szkołach różnych szczebli przez radców prawnych.

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz działający z jej ramienia Krajowy Koordynator sugerują przeprowadzenia lekcji według sylabusa, który jednak nie jest wiążący.

Zachęcając do udziału w wydarzeniu prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych radców prawnych, ale także aplikantów radcowskich do organizacji w zaprzyjaźnionych lub znanych im szkołach takiej lekcji. Wyłącznie sugerowany jest udział 2 osób prowadzących. Wskazane jest, aby zgłoszenie zawierało nazwiska osób prowadzących oraz dane placówki oświatowej, gdzie te osoby uzgodniły przeprowadzenia lekcji.

Dane osób proszę zgłaszać mailowo na adres Koordynatora lokalnego – Grzegorza Chyckiego – grzegorz.chycki@wp.pl do dnia 30 listopada 2016 r.

Materiały pomocnicze, w tym sylabus oraz plakat, można pobrać ze strony lub zostaną wysyłane na adresy mailowe chętnych po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

Sylabus EDP 2016 PLAKAT EDP

ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

2016-01-15

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

ZASADY ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH

ŚWIADCZĄCYCH NIEODPŁATNA POMOC PRAWNĄ

 

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni

 

W załączniku przedstawiam Państwu korespondencję otrzymaną z Krajowej Rady Radców Prawnych wraz z załącznikami dot. zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez radców prawnych świadczących pomoc prawną na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. poz. 1255 ).

 

 

Dziekan

r.pr. Ryszard Ostrowski

ZOBACZ KORESPONDENCJĘ
poprzednia 12