OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

Klub seniora

Zgodnie z intencją Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach wyrażoną w uchwale z dnia 25 kwietnia 2012r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowiach podjęła w dniu 13 czerwca 2012r. uchwałe o uworzeniu Klubu Seniora przy OIRP w Katowicach.

Komunikat

2014-07-07

Dotyczy osób biorących udział w wycieczce do Budapesztu w dniach od 5-7.09.2014r.

Zobacz

Wnioski o udzielenie pomocy ze Środków Funduszu Seniora

2012-11-28

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach – Klub Seniora informuje, że w dniu 13 grudnia 2012r. odbędzie się posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. W związku z powyższym ewentualne wnioski o udzielenie pomocy ze Środków Funduszu Seniora proszę składać w OIRP w Katowicach w terminie do dnia 4.12.2012r.