OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

Ogłoszenie Rzecznika Praw Pacjenta o naborze na kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych