OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

Komunikaty bieżące

Komunikaty bieżące dotyczące działania OIRP

Posiedzenie naukowe WPiA UŚ w dniu 23 listopada 2017r. godz.17:00

2017-11-21

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego oraz Sekcja Nauk Prawnych Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN, Oddział Katowice uprzejmie zapraszają na wspólne posiedzenie naukowe, na temat:

"Choice of Law and the Protection of Third Parties in the European Regulations on Patrimonial Relations in Marriages and Registered Partnerships".

Posiedzenie odbędzie się dnia 23 listopada 2017 r. (czwartek) w Sali Rady

Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11 B. Początek posiedzenia o godz. 17:00.

Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pan Dr Lukas Rademacher (Uniwersytet w Kolonii).

Konkurs plastyczny

2017-11-24

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach ma przyjemność zaprosić uczniów klas I-III z publicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Metropolii Śląskiej do konkursu plastycznego pod nazwą: „Jak wyobrażam sobie korzystanie z pomocy radcy prawnego i jego pracę”

Regulamin konkursu plastycznego

Szkody osobowe w teorii i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej

2017-11-07

Zaproszenie na konferencję organizowaną przez Krajową Radę Radców Prawnych wspólnie z Klubem Poselskim Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polska Izbą Ubezpieczeń w dniu 27 listopada 2017r. od godz. 10 30 w Sali Kolumnowej Sejmu RP ( Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie proszone są o dokonanie zgłoszenia na adres e-mail:  biuro@oirp.katowice.pl podając następujące dane:

imie i nazwisko, numer wpisu na listę radców prawnych, numer dokumentu tożsamości, adres e-mail.

Liczba miejsc dla radców prawnych OIRP w Katowicach - 15

ZOBACZ ZAPROSZENIE

OŚRODKI MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH

2017-10-19

W poniedziałek 16 października 2017 r. po raz pierwszy w Polsce, wszystkie dziewiętnaście Okręgowych Izb Radców Prawnych zawiązuje sieć ogólnopolską „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Wczwartek 19 października 2016 r. obchodzić będziemy z kolei Międzynarodowy Dzień Mediacji. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach z zapałem włączyła się w ten projekt i już teraz zaprasza do korzystania ze wsparcia świetnie wyszkolonych mediatorów działającym w Ośrodku Mediacji zawiązanym przy naszej Izbie. 

Ktoś zapyta: ale dlaczego mediacja? Zapraszamy do dalszej lektury!

Międzynarodowy Dzień Mediacji Akt założycielski OMRP

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ MIĘDZYNARODOWĄ

2017-10-20

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI JUBILEUSZU 35-LECIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH W POLSCE

"OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE"

WSPÓŁORGANIZOWANA PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH ORAZ CENTRUM BADAŃ NAD EUROPEJSKIM PRAWEM PRYWATNYM I KATEDRĘ PRAWA CYWILNEGO I PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

PRZY WSPARCIU FUNDACJI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH "FACULTAS IURICICA"

MIEJSCE: WPiA UŚ w KATOWICACH, KIEDY: 17 LISTOPADA 2017r. UDZIAŁ: BEZPŁATNY

UWAGA: UDZIAŁ W KONFERENCJI POZWALA UZYSKAĆ 20 PUNKTÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO RADCÓW PRAWNYCH!

PROGRAM KONFERENCJI KARTA INFORMACYJNA PRELEGENCI
poprzednia 12345