OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

Do wiadomości publicznej

Podaje się do publicznej wiadomości,

że na podstawie art. 24 ust.1 w związku z art. 25 ust.1 ustawy o radcach prawnych do Rady OIRP w Katowicach wniosek o wpis na listę radców prawnych złożyli:

 

 mgr Michał Chochoła

 mgr Jarosław Put

 

o ewentualnych okolicznościach, mogących w rozumieniu art. 24 i art 25 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 233 z późn. zm)  stanowić przeszkodę do uzyskania wpisu na listę radców prawnych prosimy poinformować Radę Izby.

 

Dziekan Rady

r.pr. Ryszard Ostrowski

 

Podaje się do publicznej wiadomości

 

że na podstawie art. 24 ust.1 w związku z art. 25 ust.2 ustawy o radcach prawnych do Rady OIRP w Katowicach wnioski o wpis na listę radców prawnych złożyli:

 

w dniu 2017-05-25       - mgr Kamila Krzemińska

w dniu 2017-07-10    - mgr Włodzimierz Mukamiełow                   

 

o ewentualnych okolicznościach, mogących w rozumieniu art. 24 i art 25 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 233 z późn. zm)  stanowić przeszkodę do uzyskania wpisu na listę radców prawnych prosimy poinformować Radę Izby.

 

 

Dziekan Rady

 r.pr. Ryszard Ostrowski

 

Podaje się do publicznej wiadomośći

że na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-6 ustawy o radcach prawnych do Rady OIRP w Katowicach wnioski o wpis na listę radców prawnych złożyli:

 

w dniu 2017-06-22    - mgr Mariusz Kokoszka

            

o ewentualnych okolicznościach, mogących w rozumieniu art. 24 i art 25 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 233 z późn. zm)  stanowić przeszkodę do uzyskania wpisu na listę radców prawnych prosimy poinformować Radę Izby.

 

 

Dziekan Rady

r.pr. Ryszard Ostrowski