OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

TERMIN KOLOKWIUM POPRAWKOWEGO DLA 2 ROKU APLIKACJI Z PRZEDMIOTU PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE