OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

TERMIN KOLOKWIUM DODATKOWEGO i POPRAWKOWEGO DLA 2 ROKU APLIKACJI

z przedmiotu „Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe , postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia