Szkolenie wyjazdowe - Warszawa

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach we współpracy z Zrzeszeniem Prawników Polskich Oddział Katowice serdecznie zapraszają aplikantów radcowskich naszej Izby do udziału w wyjazdowym szkoleniu, które ma na celu zapoznanie młodych prawników z funkcjonowaniem najważniejszych instytucji państwowych, w tym Sejmu i wymiaru sprawiedliwości najwyższego rzędu w Polsce.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres aplikacja@oirp.katowice.pl    w terminie do 27 lipca 2017r.

Program szkolenia obejmuje wizyty w:

- Sądzie Najwyższym

- Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

- Naczelnym Sądzie Administracyjnym

- Sejmie RP.

Dodatkowo uczestnicy wyjazdu będą mogli zwiedzić Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego oraz odwiedzić Wydział Prawa i Administracji UW.

Zapewniamy przejazd autokarem z Katowic (wyjazd 22 września w piątek o godz. 7,00 spod gmachu Sądu Okręgowego na ul. Andrzeja) i powrót w sobotę 23 września w godzinach wieczornych oraz przejazdy w Warszawie.

Zakwaterowanie uczestników w Hotelu „Portos” ze śniadaniem.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 320 zł, przy czym Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach pokrywa udział dla każdego aplikanta w kwocie 120 zł. Opłatę za szkolenie w wysokości 200 zł należy zatem uiścić przelewem na konto ZPP Oddział Katowice: 68 1050 1214 1000 0023 1237 0923 po uprzednim zgłoszeniu swojego udziału w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia udziału.

Serdecznie zapraszamy!