OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

WYNIKI Z KOLOKWIUM DLA II ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z PRZEDMIOTU „PRAWO KARNE, POSTĘPOWANIE KARNE, PRAWO KARNE SKARBOWE, POSTĘPOWANIE KARNOSKARBOWE..

 

DLA II ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ

Z PRZEDMIOTU „PRAWO KARNE, POSTĘPOWANIE KARNE, PRAWO KARNE SKARBOWE, POSTĘPOWANIE KARNOSKARBOWE, KODEKS WYKROCZEŃ, POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA”,

KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 28 lipca 2017r.