OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

HARMONOGRAM KOLOKWIUM Z PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 14.07.2017 - DLA 2 ROKU APLIKACJI