OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

HARMONOGRAM KOLOKWIUM w dniu 15.09.2017 2 ROK APLIKACJI

z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego , postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia