OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

Ćwiczenia dla II roku Aplikacji Radcowskiej Kodeks spółek handlowych – Konspekt wrzesień 2017 dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior